Współpraca z partnerami zewnętrznymi

Oferta dla firm i innych instytucji wspólnego działania na rzecz rodzin w Słupsku i budowania Familijnego Słupska