Wspólne spędzanie wolnego czasu

Specjalna oferta nowych zajęć dla rodzin: m.in. Rodzinne Muzeum, Rodzinne ścieżki rowerowe.

1) Muzeum dla dzieci

Wprowadzone będą programy rodzinnego zwiedzania muzeów. Muzea opracują instrukcje zwiedzania, które będą podpowiadać rodzicom ciekawe opisy eksponatów, zaproponowane zostaną ciekawe zadania do wykonania.
Celem działania jest integracja rodzin i edukacja dzieci oraz zachęcenie do częstszego odwiedzania placówek muzealnych.

2) Rodzinny spacer po Słupsku

Opracowane zostaną trasy spacerowe po Słupsku, w tym dla każdego z osiedli, zróżnicowane pod względem długości i trudności, sporządzone pod kątem wspólnych spacerów dla rodzin z dziećmi w różnym wieku.

3) Słupskie Place Zabaw i Boiska

Opracowana zostanie mapa funkcjonujących placów zabaw oraz prowadzony będzie monitoring działań różnych podmiotów zmierzających do powstawania nowych placów zabaw dla dzieci, które uzupełnią istniejącą siatkę. Opublikowana będzie informacja dotycząca wyposażenia placów i ich dostępności.

4) Rodzinne ścieżki rowerowe

Wykonane zostanie opracowanie i oznakowanie systemu odcinków ścieżek rowerowych przyjaznych wspólnemu podróżowaniu z rodziną, a także sprzyjających nauce jazdy na rowerze.