Wsparcie edukacji

Zmiana popołudniowego funkcjonowania placówek edukacyjnych i bibliotek – większa oferta dla rodzin.

1) Otwarte Instytucje Edukacyjne i Kulturalne

Dokonany zostanie audyt obecnej oferty prowadzonej przez szkoły i inne miejskie placówki oświatowe, Słupski Ośrodek Kultury, Młodzieżowe Centrum Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną i jej filie. Celem audytu będzie wprowadzenie w większym stopniu specjalnych propozycji zajęć i aktywności skierowanych dla rodzin. Ważnym aspektem powinno być warunkowanie udziału w konkretnych zajęcia w systemie rodzic – dziecko.

2) Miejska Biblioteka Publiczna i jej filie

Biblioteki zostaną partnerem projektu Familijny Słupsk. W ramach swojej działalności opracują rozszerzoną ofertę zajęć i będą realizować działania edukacyjne i integrujące rodziców z dziećmi. Biblioteki otrzymają dodatkowe środki finansowe, wraz ze środkami na inwestycje.

3) Szkoła rodzica

Stworzona będzie oferta zajęć wspierających rozwój dziecka, wspierających rodziców w wychowaniu dzieci, na różnym etapie ich rozwoju, budowaniu prawidłowych relacji w rodzinach. Zajęcia będą adresowane do matek i ojców. Prowadzenie zajęć zostanie zlecone w ramach otwartego konkursu ofert.