Portal familijnyslupsk.pl

Zostanie uruchomiony portal internetowy www.familijnyslupsk.pl, w którym zebrane będą wszystkie informacje dotyczące rodzin m. in.: wydarzenia, imprezy, kluby, medycyna, pomoc, wsparcie, ogłoszenia, organizacje wspierające, dobre adresy, kluby sportowe, zajęcia dodatkowe, czas wolny, boiska, place zabaw, szkoły otwarte.