Miejsce Przyjazne Rodzinie

Przyznawanie specjalnego znaku placówkom posiadającym specjalna ofertę lub ze specjalnymi udogodnieniami dla rodzin.

Opracowany zostanie regulamin określający katalog działań przyjaznych rodzinie, który będzie określał zasady zgłoszenia do projektu. Zadanie zostanie zlecone w ramach otwartego konkursu ofert.