Konkurs dla organizacji NGO

Konkurs dla stowarzyszeń i fundacji na nowe aktywności proponowane rodzinom.

Ogłoszony zostanie nowy konkurs dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie z budżetu Miasta. Konkurs będzie dotyczyć działań integrujących relacje w rodzinie, oferujących wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci, a także propozycje atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w ramach rodziny.