Karty Familijny Słupsk i Familijny Słupsk Plus

Darmowe bilety komunikacji miejskiej dla dzieci i specjalne zniżki na ofertę dla rodzin.

Wprowadzony zostanie system kart obsługujących projekt Familijny Słupsk. Karta podstawowa Familijny Słupsk dostępna będzie dla wszystkich słupskich rodzin, które są zainteresowane korzystaniem z oferty. Specjalna karta imienna Familijny Słupsk Plus dedykowana będzie dla rodzin wielodzietnych.

Karta będzie przeznaczona dla następujących usług:

1) Zasada +2

Wprowadzona będzie możliwość zakupu biletów we wszystkich miejskich instytucjach na imprezy miejskie, wydarzenia w
dziedzinie kultury, sportu, rozrywki, rekreacji zgodnie z zasadą: bilet ulgowy kupuje jeden dorosły oraz dwoje dzieci – pozostałe dzieci nie płacą.

2) Bilet komunikacji miejskiej dla dzieci z rodzin mających troje i więcej dzieci

Zostanie wprowadzony imienny darmowy bilet indywidualny dla każdego dziecka. Działanie wyrównuje szanse i obniża wydatki rodzin wielodzietnych.

3) Zaproszenie do współpracy prywatnych przedsiębiorców, którzy oferować będą zniżki dla posiadaczy kart

Opracowany zostanie regulamin, zasady przyznawania kart i sposób dystrybucji. Zadanie polegające na stworzeniu Karty, jej dystrybucji oraz zwiększanie zakresu usług dostępnych na podstawie karty zostanie powierzone organizacji pozarządowej.