Idea

Familijny Słupsk — idea programowa

Rodzina jest wspaniałym spoiwem naszego życia. To ona powinna stanowić pierwszą, naturalną wspólnotę, w której zaczynamy żyć, uczyć się i rozwijać. To ona powinna być tą opoką, która nie tylko zapewni nam wsparcie w trudnych sytuacjach, ale również pomoże rozwijać nasze talenty na każdym etapie życia. Dlatego rodzina powinna się znajdować pod szczególną opieką społeczności — również tej lokalnej. Idea Familijnego Słupska polega na wspieraniu i promowaniu rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Realizując program, chcemy miedzy innymi wspierać rodziny wielodzietne z uwagi na ich szczególny trud (np. ekonomiczny) w wychowaniu dużej liczby dzieci. Z drugiej strony chcemy wspierać wszystkich tych, którzy widzą w rodzinie wartość i wspólnie z rodziną chcą spędzać czas.

Familijny Słupsk to wizja miasta przyjaznego rodzinie w różnych wymiarach jego funkcjonowania: w komunikacji miejskiej, zajęciach pozalekcyjnych, możliwościach spędzania wolnego czasu, infrastrukturze społecznej (place zabaw, ścieżki rowerowe) i partnerstwie na rzecz rodzin.

Familijny Słupsk to zestaw propozycji, które uczynią z rodziny podmiot planowania miejskich rozwiązań w taki sposób, by wszystkie przyszłe plany były ukierunkowane na ułatwienia dla rodzin, np. miejskie inwestycje, priorytety finansowe w miejskim budżecie, sposób budowania oferty instytucji miejskich.

Rodzinę postrzegamy zarówno jako wspólnotę, która wymaga szczególnych usług, np. atrakcyjnej oferty wspólnego spędzania wolnego czasu przez rodziców z dziećmi, jak i przez pryzmat jej poszczególnych członków — dzieci, młodzieży, rodziców, babci i dziadków — do których będziemy kierować szczególne działania, np. szkoły dla rodziców, kluby seniora.

Familijny Słupsk to program o charakterze otwartym, do którego mogą dołączać inne podmioty społeczne i prywatne. Wszystkie informacje na temat programu i oferty będą dostępne na stronie www.familijnyslupsk.pl.

podpis